26 Non-Pesto Basil Recipes

There's more to basil than pesto